Gratis mini-ursus

Vraag een gratis staal aan. Zo kan je zelf ontdekken wat Ursus allemaal kan.

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring

Disclaimer

Auteursrecht

De site www.ursusdisplay.be is door het auteursrecht beschermd. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site is door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze sites, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals
elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Onydis. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Ursus besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. Ursus kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Ursus kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat
ervan kan worden gemaakt. Ursus kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

Moonfox display karton
De Moonfox modulaire displays zijn eenvoudig op te stellen, met een lichte maar beresterke kartonnen structuur en eindeloze personalisatiemogelijkheden.  

De ideale vertegenwoordiger van je product én je brand in elke winkelomgeving.
Moonfox CK
Blokkestraat 51
8550 Zwevegem

T: +32 478 78 06 32
E: info@moonfox.be
Volg ons op sociale media!
Verander taal
NL / FR / EN